English

Vragen over VRE

Veelgestelde vragen

 

Algemeen

   

Wat is een VRE-bacterie?

VRE staat voor Vancomycine Resistente Enterokok. De VRE-bacterie is een multiresistente enterokok, dat betekent dat deze bacterie ongevoelig (resistent) is voor het antibiotica vancomicyne. Van nature komen enterokokken voor in de darmen. 

   

Waar komt de VRE-bacterie vandaan?

VRE-stammen circuleerden sinds de jaren ’90 in Europa vanwege het gebruik in de veeteelt van een antibioticum (Avoparcine), verwant aan Vancomycine. Een EU-verbod op het gebruik van dit middel leidde tot een sterke afname van VRE’s in Europa. In de VS komen nog steeds veel VRE’s voor op de Intensive Care afdeling. In Nederland zijn ook al eerder verspreidingen van VRE geweest, vooral op ziekenhuisafdelingen met een hoog vancomycinegebruik. 

   

Er wordt ook wel gesproken over de minder gevoelige ziekenhuisbacterie. Wat betekent dat?

Minder gevoelig betekent dat de bacterie moeilijker te behandelen is met gangbare antibiotica. Ziekenhuisbacterie is een verzamelnaam voor bacteriën die vaak infecties geven bij patiënten in het ziekenhuis. Ze komen veel voor in een ziekenhuisomgeving, waar ze met veel antibiotica gebruik en zwakke patiënten, goed gedijen.

   

 Is deze bacterie gevaarlijk? Kan je ziek worden van deze bacterie?

Nee, de bacterie zelf is niet ziekmakend en dus niet gevaarlijk voor gezonde mensen. Enterokokken komen bij iedereen voor in de darm zonder dat men daar iets van merkt. Vooral bij ernstig zieke patiënten met een infuus of een katheter (slangetje in het lichaam) kunnen ze soms een ontsteking veroorzaken. Normaal gesproken kunnen we deze infecties goed behandelen met antibiotica, maar bij de VRE-bacterie is dat lastiger, omdat de bacterie ongevoelig is voor veel soorten antibiotica. Voor gezonde mensen thuis is er dus niets aan de hand, maar in het ziekenhuis willen we onze ernstig zieke patiënten beschermen. Daarom nemen wij deze maatregelen. Ook worden er extra (hygiëne-) maatregelen genomen door de medewerkers. 

   

Wat doet de VRE-bacterie dan?

Bij gezonde mensen doet deze bacterie niets. Voor mensen die een infectie hebben, bijvoorbeeld aan de urinewegen, is hij ook niet gevaarlijk, maar wordt behandeling wel bemoeilijkt doordat de gangbare antibiotica niet goed werken. Er moet dan gebruik gemaakt worden van andere antibiotica, die moeilijker toe te dienen zijn of veel bijwerkingen veroorzaken. 

   

VRE en klachten

   

 Kun je VRE ergens aan herkennen, bijvoorbeeld koorts of diarree?

Nee, als je de bacterie in de darm bij je draagt, geeft deze geen klachten. Pas wanneer de VRE op een plaats in het lichaam komt, waar hij van nature niet hoort, kan hij klachten geven. Een voorbeeld hiervan is een blaasontsteking; deze kan optreden wanneer de VRE onverhoopt in de blaas terecht komt. 

   

Wat als je een beetje verzwakt bent, bijvoorbeeld door een griep? Is VRE dan gevaarlijk?

Nee, het betreft eigenlijk vooral mensen met ernstig onderliggend lijden, die bedlegerig zijn of al in het ziekenhuis of verpleeghuis liggen. 

   

Is de VRE-bacterie gevaarlijk voor zwangere vrouwen en/of het ongeboren kind?

Nee, de VRE-bacterie is niet gevaarlijk voor zwanger vrouwen en/of het ongeboren kind.

   

 Ziekenhuisbezoek

   

Mogen mensen op bezoek komen bij iemand die VRE heeft?

Mensen kunnen gewoon op bezoek. Daar waar nodig, wijzen we ze op extra hygiënemaatregelen. Mensen hoeven zich geen zorgen te maken over eventueel besmettingsgevaar. Alle bezoekers moeten wel hun handen voor en na hun bezoek op de verpleegafdeling desinfecteren.

   

Ik word binnenkort opgenomen in Máxima Medisch Centrum. Moet ik mij zorgen maken?
U hoeft zich geen zorgen te maken dat u gevaar loopt op besmetting met de VRE. Besmette patiënten worden geïsoleerd verpleegd. Dat wil zeggen dat u niet met hen op een kamer wordt opgenomen. 

   

Ik heb binnenkort een afspraak op de polikliniek in Máxima Medisch Centrum. Moet ik mij zorgen maken?
U kunt onze locaties gewoon bezoeken. Daar waar nodig, wordt u gewezen op extra hygiënemaatregelen. U hoeft zich geen zorgen te maken over eventueel besmettingsgevaar. 

   

Ik moet een operatie ondergaan. Kan deze gewoon doorgaan?
De zorg in ons ziekenhuis gaat gewoon door. Ook operaties. Ook als u (mogelijk) drager van de VRE bent, kan de operatie gewoon doorgaan. Wel worden er voor en tijdens de operatie extra (hygiëne-) maatregelen genomen door de medewerkers. 

   

Risicogroepen

   

Wie zijn mogelijk drager van de VRE-bacterie? Wat zijn de risicogroepen?
Alleen patiënten die van ons een brief hebben ontvangen, behoren tot de risicogroep. Wanneer u geen brief heeft ontvangen, behoort u niet tot de risicogroep. 

   

Wat gebeurt er met de patiënten die de bacterie mogelijk bij zich dragen?
De patiënten die mogelijk drager zijn van de VRE-bacterie, hebben van ons een brief ontvangen. In deze brief staat onder andere een speciaal informatienummer waar deze patiënten terecht kunnen met vragen. Ook biedt Máxima Medisch Centrum hen de mogelijkheid een onderzoek te laten doen naar eventueel VRE-dragerschap. Voor de thuissituatie heeft een eventuele besmetting geen consequenties. Mocht de betreffende persoon echter weer opgenomen worden in het ziekenhuis, dan zal hij of zij in isolatie worden verpleegd, ter bescherming van de opgenomen patiënten met een verminderde weerstand. Dit betekent bijvoorbeeld dat het verplegend personeel handschoenen en, indien nodig, schorten draagt.  Patiënten die mogelijk drager zijn van de VRE-bacterie en nogmaals worden opgenomen, zijn schriftelijk uitgenodigd om deel te nemen aan een onderzoek. Om vast te kunnen stellen of iemand drager is van de VRE-bacterie moet een kweek worden afgenomen. Het is niet nodig dat patiënten zich ongerust maken en met spoed contact opnemen met MMC. 

   

Ik heb een brief van het ziekenhuis ontvangen. Wat moet ik nu doen?
Als u een brief heeft ontvangen van Máxima Medisch Centrum, dan adviseren wij u de stappen te nemen, zoals beschreven staan in de brief. 

   

Wat als ik mogelijk drager ben en opgenomen moet worden in een ander ziekenhuis?
Om verspreiding in een ander ziekenhuis te voorkomen, vragen wij u bij eventuele opname of bij een polikliniekbezoek in een ander ziekenhuis te melden dat u (mogelijk) VRE-drager bent. Als u via ons wordt overgeplaatst naar een ander ziekenhuis, lichten wij het ziekenhuis in.

   

Onderzoek op dragerschap (kweken)

   

Waar kan ik me melden als ik een onderzoek wil?
In de brief die patiënten hebben ontvangen, staat beschreven hoe u zich kunt melden voor onderzoek.

   

Moet ik me laten testen als ik een brief van Máxima Medisch Centrum heb ontvangen?

Als u een brief heeft ontvangen van Máxima Medisch Centrum, dan adviseren wij u de stappen te nemen, zoals beschreven staan in de brief. Indien hierin staat dat u de mogelijkheid krijgt aangeboden een onderzoek te laten doen naar eventueel VRE-dragerschap, dan is het aan u zelf of u hiervan gebruik wilt maken. Dit is niet verplicht.

   

Hoe gaat het onderzoek in z’n werk?
Bij het onderzoek naar de VRE-bacterie wordt met een wattenstaafje een uitstrijk van de anus gemaakt.

   

Kan ik zelf thuis een kweek afnemen en opsturen naar Máxima Medisch Centrum?
Als u zelf in staat bent met een wattenstaafje een anusuitstrijkje af te nemen, dan kan het onderzoek thuis plaatsvinden. De methode van terugsturen van kweekmaterialen vindt u in de begeleidende brief. Wanneer u thuis het onderzoek uitvoert, krijgt u daarvoor de benodigde materialen en een kweekinstructie. 

   

Er zijn bij mij kweken afgenomen. Hoe ontvang ik de uitslag van de kweken?
Als de uitslag positief is, dat wil zeggen dat de VRE-bacterie bij u gevonden is, wordt u hierover gebeld door uw behandelend arts. Als de uitslag negatief is, dat wil zeggen dat u geen drager bent van de VRE-bacterie, dan ontvangt u hierover schriftelijk bericht.

   

Uitslag positief / VRE-drager 

   

Wat gebeurt er als ik VRE-drager blijk te zijn?
Als blijkt dat u de VRE-bacterie bij u draagt, dan wordt hiervan melding gemaakt in uw dossier. Bij (vervolg)opname in het ziekenhuis zijn dan mogelijk isolatiemaatregelen van toepassing. 

   

Als uit onderzoek blijkt dat ik drager ben van de VRE-bacterie. Wat dan? Hoe kom ik er weer vanaf?
Als u gezond bent, zal de VRE-bacterie op natuurlijke wijze weer verdwijnen uit het lichaam. Dit kan tussen de paar weken tot een jaar duren. U hoeft hiervoor geen medicijnen in te nemen of een behandeling te krijgen. Om te voorkomen dat u de bacterie verspreid en eventueel ernstig zieke patiënten besmet, dient u goede hygiëne in acht te nemen. (handen wassen na toiletgebruik). Als u drager bent van de VRE-bacterie heeft dit alleen gevolgen bij opname in een ziekenhuis/verpleeghuis of intensief contact met ernstig zieke mensen. In de thuissituatie is de VRE-bacterie geen probleem. 

   

Hoe lang duurt het tot de bacterie uit mijn lichaam is verdwenen?
Er is helaas nog niet veel bekend over hoelang patiënten de bacterie bij zich blijven dragen. De schatting is dat dit per patiënt wisselt en het tussen enkele weken tot jaren kan duren. Het is niet mogelijk om de dragerschapduur te verkorten door een behandeling. 

   

Verspreiding

   

Hoe verspreidt deze VRE-bacterie zich?

De bacterie verplaatst zich door direct contact (handen) of via voorwerpen. De bacterie verplaatst zich niet door de lucht. Wij adviseren iedereen na toiletbezoek goed de handen te wassen. 

   

Welke maatregelen worden genomen?

Máxima Medisch Centrum heeft voor zowel patiënten, bezoekers als medewerkers de nodige maatregelen genomen om verdere verspreiding te voorkomen. Om de verspreiding van Bijzonder Resistente Micro-organismen (BMRO) zoveel mogelijk te voorkomen, zijn voor MMC de hygiënemaatregelen altijd al van groot belang. Op dit moment zijn de bestaande hygiënemaatregelen aangescherpt en uitgebreid. Dit betekent onder andere een aangescherpt schoonmaakbeleid op betreffende verpleegafdelingen, extra alertheid op handhygiëne: alle bezoekers en medewerkers moeten hun handen voor en na hun bezoek op de verpleegafdeling desinfecteren.

   

Ik ben opgenomen geweest in Máxima Medisch Centrum en ik heb geen brief ontvangen. Moet ik me dan toch zorgen maken? Wat moet ik doen?
Heeft u geen brief ontvangen van het ziekenhuis, dan hoeft u niets te doen. U behoort dan niet tot de risicogroep en hoeft ook niet bang te zijn dat u besmet bent met de VRE-bacterie. 

   

Vormt VRE in de thuissituatie een probleem?
In de thuissituatie vormt de VRE geen probleem. Wanneer u (mogelijk) drager bent van de VRE en u thuis wijkzorg of fysiotherapie krijgt, dan raden wij u wel aan deze zorgverleners te informeren, zodat zij hun maatregelen kunnen nemen om eventuele besmetting van andere patiënten te voorkomen. U hoeft verder geen bijzondere maatregelen te treffen.

   

Mijn familie heeft mij de afgelopen tijd bezocht tijdens mijn verblijf op een afdeling waar verspreiding van VRE heeft plaatsgevonden. Moeten zij zich ook laten testen?
Nee, het onderzoek betreft alleen patiënten zelf. VRE-dragerschap is namelijk geen probleem voor gezonde mensen. Alleen bij mensen met een zeer sterk verminderde weerstand kan de VRE-bacterie problemen geven in de behandeling, omdat de gangbare antibiotica niet goed hun werk kunnen doen.

 

 

 

 

E-mail de webmaster

Meer MMC websites: