English

Uw medische gegevens inzichtelijk voor uw zorgverleners, geeft u toestemming?

MMC biedt de mogelijkheid aan huisartsen om uw medische gegevens te raadplegen. Op termijn is dit ook mogelijk voor waarnemend huisartsen op de huisartsenpost, uw apotheker en uw medische specialisten. Hiervoor is eenmalig uw toestemming nodig. Uw toestemming kunt u (voor genoemde groepen zorgverleners) nu al geven bij de registratiebalie, op de polikliniek van MMC, of via MijnMMC.  

   

Geeft u toestemming?

Voor de uitwisseling van uw medische gegevens is uw toestemming nodig. Uw beslissing nemen we op in uw patiëntendossier, ook wanneer u ervoor kiest uw gegevens niet te laten inzien. De uitwisseling met huisartsen, ziekenhuizen en apotheken wordt gefaseerd ingevoerd en is gestart met huisartsen. Uw toestemming kunt u nu al geven bij de registratiebalie, op de polikliniek of thuis via MijnMMC. U kunt uw keuze altijd wijzigen.

Uw medische gegevens inzichtelijk voor uw zorgverleners (pdf)
   

Waarom gegevens uitwisselen?

Met uw toestemming is het mogelijk dat:

  • Uw huisarts (en in de nabije toekomst de waarnemend huisarts, apotheek en uw specialist in een ander ziekenhuis) bij uw behandeling een completer beeld heeft van uw medische situatie;
  • Onderzoeken en behandelingen beter op elkaar afgestemd worden, waardoor sneller de juiste zorg geboden kan worden en onnodige afspraken voorkomen worden. Dit bespaart tijd én geld (eigen risico).

 

Welke MMC gegevens zijn in te zien?

  • uw gezondheidsproblemen;
  • bij ons bekende medicijnen en allergieën;
  • brieven en verslagen;
  • diverse metingen en uitslagen van laboratoriumonderzoek;
  • medische beelden zoals MRI-scans en röntgenfoto’s en bijbehorende verslagen;
  • opnames en afspraken;
  • bijzonderheden die belangrijk zijn voor een (waarnemend) arts of specialist.

  

Inzage voor wie?

Alleen uw huisarts en op termijn uw waarnemend huisartsen op de huisartsenpost, uw apotheker en uw medische specialisten kunnen - ieder voor hun specifieke deel - inzage krijgen in uw medische gegevens. Deze zorgverleners kunnen de medische gegevens alleen inzien als u toestemming heeft gegeven. Een huisarts of apotheek die gegevens wil raadplegen moet daarnaast in uw MMC dossier geregistreerd staan als uw huisarts of apotheek.

Op MijnMMC kunt u onder 'persoonlijke gegevens' controleren welke zorgverleners buiten MMC inzage hebben gehad in uw medische gegevens.

  

Hoe geef ik toestemming?

Toestemming geeft u eenvoudig bij de registratiebalie, op de polikliniek of via MijnMMC. Uw toestemming wordt geregistreerd in uw dossier en kan weer ingetrokken worden.

   

Heeft u vragen?

Kijk bij de veelgestelde vragen voor meer informatie of vraag het bij de balie in MMC.

Meer informatie

Bekijk de veel gestelde vragen

    

Bekijk de folder:

   

E-mail de webmaster

Meer MMC websites: