English

Toegangs- en wachttijden in ons ziekenhuis

Hieronder vindt u uitleg over de toegangstijden tot de poliklinieken en de wachttijden tot uw behandeling en diagnostiek.

Rechts op deze pagina vindt u het complete overzicht van de toegangs- en wachttijden.

  • Met toegangstijden bedoelen we het aantal weken tussen het moment dat u een afspraak maakt tot het moment dat u terecht kunt op de polikliniek.
  • Met wachttijden bedoelen we het aantal weken voor uw behandeling of onderzoek.

Toegangs- en wachttijden in MMC

De toegangs- en wachttijden in Máxima Medisch Centrum vallen in de meeste gevallen ruimschoots binnen de normen die door de overheid zijn gesteld voor de Nederlandse ziekenhuizen. Toch is enige toegangs- en wachttijd niet altijd te voorkomen. Wij doen er uiteraard alles aan om deze zo kort mogelijk te houden. Om u een idee te geven hoe lang u moet wachten, publiceren wij elke maand een indicatie van de toegangs- en wachttijden. Het zijn algemene en gemiddelde cijfers per specialisme. Als u belt voor een afspraak, weet u welke wachttijd u kunt verwachten.

 

Een bepaalde verrichting of voorkeur voor een bepaalde specialist kan een langere toegangs- en wachttijd tot gevolg hebben. Omdat Máxima Medisch Centrum uit 2 locaties bestaat, locatie Veldhoven en locatie Eindhoven, publiceren wij de kortste toegangs- en wachttijd. De toegangs- en wachttijden gelden niet voor spoedgevallen. Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend. Een (-) betekent dat de betreffende behandelvorm niet van toepassing is.

 

Factoren die de toegangs- en wachttijden beïnvloeden

De toegangs- en wachttijden wordt beïnvloed door factoren als:

  • de soort afspraak/ingreep/behandeling;
  • de urgentie van de afspraak/ingreep/behandeling;
  • uw voorkeur voor een bepaalde specialist;
  • de beschikbaarheid van een specialist;
  • de capaciteit op operatieafdeling en/of verpleegafdelingen.

Uw huisarts en/of uw medisch specialist bepaalt de medische urgentie. Uiteraard houden wij altijd rekening met patiënten die met spoed toegang nodig hebben tot specialistische zorg.

 

Wilt u vanwege persoonlijke omstandigheden in een bepaalde periode liever niet opgenomen worden (bijvoorbeeld vanwege vakantie of het regelen van opvang voor de kinderen) dan wordt die tijd niet meegerekend als toegangs- en wachttijd.

 

Normen wachttijden

In 2000 hebben het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en de Nederlandse zorgverzekeraars samen met ziekenhuizen, huisartsen en medisch specialisten streefnormen voor toegangs- en wachttijden opgesteld voor niet spoedeisende hulp. Dit zijn de zogenoemde Treeknormen. In onderstaand overzicht staat de aanvaardbare toegangs- en wachttijd waarbinnen 80% van de patiënten toegang moet hebben gekregen en de maximale toegangs- en wachttijd.

Ziekenhuis/specialist

maximaal 4 weken

Diagnose/indicatiestelling

maximaal 4 weken

Dag- en poliklinische behandeling

maximaal 6 weken

Klinische behandeling

maximaal 7 weken

 

Wachttijden wachttijd
Actueel overzicht toegangs- en wachttijden

Actuele toegangs- en wachttijden

E-mail de webmaster

Meer MMC websites: