English

Patiënttevredenheid

Máxima Medisch Centrum wil haar patiënten de beste zorg geven en deze afstemmen op uw wensen en behoeften. We vinden het daarom belangrijk wat u als patiënt vindt van de kwaliteit van de zorg van Máxima Medisch Centrum. Wij stellen uw input dan ook zeer op prijs.

 

Deze kunt u aan ons kenbaar maken via:

 

  

Digitale enquête
Tijdens uw bezoek aan MMC kan u worden gevraagd om op een tablet maximaal 9 vragen te beantwoorden. De ervaring leert dat zowel jong als oud de enquête in 2 à 3 minuten invult. Na het invullen is uw feedback voor de betreffende afdeling direct zichtbaar en kan deze meteen de benodigde verbeteringen doorvoeren.

Wij stellen uw deelname zeer op prijs.

E-mail de webmaster

Meer MMC websites: