English

Inzage medisch dossier

Als patiënt heeft u recht op inzage van uw patiëntendossier. Het inzien van uw medisch dossier is gratis. Wilt u een kopie dan staat daar een vergoeding tegenover. U kunt ook een kopie aanvragen van uw röntgenfoto's. U dient voor al deze aanvragen een schriftelijk verzoek in te dienen bij uw specialist(en) of verpleegafdeling of afdeling radiologie.

  

Wanneer u na inzage van mening bent dat bepaalde gegevens onjuist zijn, dan kunt u dit met uw specialist bespreken en vragen om correctie.

  

Meer informatie betreffende verzoek tot inzage, kopie of wijziging van uw dossier vindt u in het formulier rechts.

  

Indien u meerdere medische en/of verpleegkundige dossiers wilt opvragen, dan kunt u de klachtenfunctionaris inschakelen om u daarbij te helpen. Die verzameld voor u de gevraagde dossiers en neemt contact met u op als de gevraagde informatie compleet is zodat u alles in één keer kunt ophalen. Hun adres is: Máxima Medisch Centrum, t.a.v. klachtenfunctionaris Postbus 7777 5500 MB Veldhoven. Er wordt contact met u opgenomen om een afspraak te maken over het ophalen. U dient zich daarbij wel te legitimeren. Meer informatie leest u in de toelichting die bij het formulier is toegevoegd.

  

Wist u dat u (een gedeelte van) uw medisch dossier ook zelf in kunt zien via ons patiëntenportaal MijnMMC?

E-mail de webmaster

Meer MMC websites: