English

Cliëntenraad

De cliëntenraad (CR) vertegenwoordigt de gemeenschappelijke belangen van cliënten en patiënten binnen Máxima Medisch Centrum. De CR handelt vanuit de visie dat de belangen van cliënten het beste worden behartigd als het (wettelijk) adviesrecht zo goed mogelijk wordt benut. Daarom heeft de CR er voor gekozen de aandacht vooral te besteden aan zaken die direct het belang van de cliënt betreffen: kwaliteit en veiligheid van de zorg, in brede zin en gastvrijheid. Adviesaanvragen uit de organisatie beoordeelt hij steeds vanuit het cliëntperspectief: soms leidt dat tot bijstelling van het voorstel, soms ook tot een ongevraagd advies of een initiatief. Het CR-werk is niet altijd even zichtbaar, maar heeft in zijn uitwerking meestal wel een gunstig effect op de positie van de cliënt. En dát is wat uiteindelijk telt.

  

De CR bestaat uit acht leden. Deze hebben allemaal grote affiniteit met de gezondheidszorg en Máxima Medisch Centrum in het bijzonder. De raad wordt ondersteunend door een ambtelijk secretaris.

    

  

Cliëntenraad MMC vanaf januari 2016: van links naar rechts: Rik Spooren, Yvonne Postma, Lydia van Gijn, Henny Robers, Mari van der Made, Mike Naan, Anton van Steenhoven en Jan Duijsters (ambtelijk secretaris)

    

De CR vergadert 12 maal per jaar, waarvan zes keer met de raad van bestuur. Onderwerpen die aan bod komen kunt u lezen in het jaarlijks uit te brengen jaarverslag cliëntenraad MMC (PDF).

Naast de contacten met alle geledingen binnen het ziekenhuis heeft de CR intensief contact met cliëntenraden van andere ziekenhuizen, het Landelijk Steunpunt cliëntenRaden (LSR), Zorgbelang Brabant en de Nederlandse Patiënten en Consumenten Federatie (NPCF). 

   

Opmerkingen en suggesties

De cliëntenraad stelt het op prijs om vragen, opmerkingen en/of suggesties van cliënten/patiënten, familie en omgeving te ontvangen. Op werkdagen kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met de cliëntenraad via telefoonnummer (040) 888 80 00 of per e-mail: clientenraad@mmc.nl.

E-mail de webmaster

Meer MMC websites: