English

Vergoeding van uw behandeling

Bron: Nederlandse Zorgautoriteit

Gaat u binnenkort naar het ziekenhuis? Of bent u al patiënt? Check de zes belangrijke vragen om te zorgen dat uw ziekenhuiszorg vergoed wordt.

 

   
Checklist (pdf) Folder (pdf)
 
Zes belangrijke vragen
 
1 - Heeft het ziekenhuis voor mijn behandeling een contract met mijn zorgverzekeraar?

Of er wel of niet een contract is tussen Máxima Medisch Centrum en uw zorgverzekeraar, kan van belang zijn voor de hoogte van uw vergoeding. Voor meer informatie over de hoogte van uw vergoeding kunt u terecht bij uw zorgverzekeraar.

 

2 - Wordt mijn behandeling vergoed door mijn zorgverzekeraar?
De meeste ziekenhuiszorg wordt volledig of gedeeltelijk vergoed uit uw basisverzekering. Sommige behandelingen vallen onder een aanvullende verzekering, of worden helemaal niet vergoed. Kijk op de website van uw zorgverzekeraar, of neem contact op met uw zorgverzekeraar. Bent u niet verzekerd of heeft uw zorgverzekeraar geen contract met MMC, dan wordt het zogenaamde passantentarief bij u in rekening gebracht.

 

3 - Heeft het ziekenhuis de verwijsbrief?
Een behandeling in het ziekenhuis wordt alleen vergoed na verwijzing. U krijgt deze mee van uw huisarts of specialist, maar soms wordt de brief rechtstreeks naar het ziekenhuis verstuurd. Vraag in dat geval of het ziekenhuis de brief gekregen heeft.

 

4 - Heb ik een identiteitsbewijs nodig?
U moet zich kunnen legitimeren in het ziekenhuis met een geldig identiteitsbewijs. Dat geldt ook voor minderjarigen, jonger dan 14 jaar. De behandeling kan anders niet worden vergoed.

 

5 - Wat als mijn behandeling verandert?
Het verloop van de behandeling kan niet altijd worden voorspeld. Soms is een andere behandeling nodig of wordt u doorverwezen naar een ander ziekenhuis. Overleg daarom steeds met uw arts of uw zorgverzekeraar over de kosten en de vergoeding daarvan.

 

6 - Klopt de nota?
Na de behandeling declareert het ziekenhuis de kosten rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar, of u krijgt de nota thuis gestuurd. Dit is afhankelijk van hoe u verzekerd bent. Wij adviseren u de nota na te kijken. Zo kunt u controleren of het ziekenhuis de juiste behandeling in rekening brengten uw zorgverzekeraar de juiste vergoeding uitkeert. Houdt u er daarbij rekening mee dat een verrekening met uw eigen risico kan plaatsvinden.

     

Uw ziekenhuisrekening en het eigen risico (pdf)
Ziekenhuisbezoek 2017 eigen risico 2016 (pdf)
 

Budgetpolis? Let op!
Heeft u een budgetpolis afgesloten? Let dan extra goed op, hier zitten vaak beperkingen aan!

  • In een budgetpolis is het aantal zorgverleners en ziekenhuizen dat bezocht kan worden beperkt.
  • Zorgverlening door academische ziekenhuizen wordt in alle budgetpolissen uitgesloten.
  • De kosten worden meestal maar voor 50 of 65 procent vergoed.
  • Genees- en hulpmiddelen moeten via internet bij vaste aanbieders betrokken worden.

Twijfelt u? Neem dan contact op met uw zorgverzekeraar over de mogelijkheden en vergoedingen van uw behandeling. Zo komt u niet voor onaangename verrassingen te staan.

 

Meer informatie of vragen?
Kijk voor meer informatie op www.dezorgnota.nl, bekijk de veelgestelde vragen of neem contact met ons op.

Meer informatie

Hoe zit het met de kosten van mijn zorg?:
www.dezorgnota.nl/

 

Wat betaalt u?:

Ziekenhuiszorg - wat betaalt u (pdf)

  

Eigen risico

E-mail de webmaster

Meer MMC websites: