English

Veelgestelde vragen: Factuur

Waarom krijg ik nu pas de factuur?                                                        
Het kan voorkomen dat u verlaat een factuur krijgt omdat de prijsonderhandelingen met de verzekeraars nog niet zijn afgerond. Sinds 2012 moet het ziekenhuis zich houden aan landelijk vastgestelde momenten om zorgtrajecten te sluiten. Daarna mag pas gefactureerd worden. Het ziekenhuis moet dus (verplicht) wachten tot deze periode is verstreken, voordat zij een factuur mag sturen aan zorgverzekeraar of patiënt. Deze door de overheid bepaalde momenten kunt u vinden op de website van DBC onderhoud.

 

Mijn behandeling is nu een aantal weken / maanden geleden, maar ik heb nog steeds geen factuur ontvangen, hoe kan dat?
Per 01-01-2012 moet het ziekenhuis zich houden aan landelijk vastgestelde momenten om zorgtrajecten te sluiten. Daarna mag pas gefactureerd worden. Het ziekenhuis moet dus (verplicht) wachten tot deze periode is verstreken, voordat zij een factuur mag sturen aan zorgverzekeraar of patiënt. Deze door de overheid bepaalde momenten kunt u vinden op de website van DBC onderhoud. Daarnaast kan het zo zijn dat de prijsafspraken tussen het ziekenhuis en de zorgverzekeraar nog niet zijn afgerond waardoor het enige tijd kan duren voordat u de factuur ontvangt.

 

Waarom krijg ik de factuur thuis?
In onderstaande gevallen krijgt u de factuur thuisgestuurd. In alle andere gevallen gaat de factuur rechtstreeks naar de zorgverzekeraar:

  • Als u niet verzekerd bent en u de behandeling zelf moet betalen.
  • Als u een eigen bijdrage moet betalen voor de behandeling.
  • Als u poliklinisch bevallen bent onder begeleiding van uw eigen verloskundige
  • Als uw zorgverzekeraar voor uw behandeling geen contract afgesloten heeft met MMC.
  • Als uw verzekeringsgegevens niet bekend of onjuist zijn bij MMC.
  • Als de behandeling niet onder de verzekerde zorg valt.

    

Wat is een dbc (-zorgproduct)?

Dbc staat voor diagnose behandel combinatie. Een dbc is een pakketje zorg met informatie over de diagnose en de behandeling die een patiënt krijgt. In de ziekenhuiszorg wordt een dbc ook wel een dbc-zorgproduct genoemd. Op het moment dat een patiënt zich bij de zorgaanbieder meldt met een zorgvraag, opent de zorgaanbieder een zorgtraject. In dit traject legt de zorgaanbieder gaandeweg vast welke activiteiten zijn uitgevoerd om een diagnose vast te stellen en/of een aandoening te behandelen. Vanaf 2015 duur een zorgtraject maximaal 120 dagen. Als de behandeling eerder ten einde komt, wordt het traject eerder afgesloten. Duurt de behandeling langer, dan wordt een nieuw (vervolg-)traject geopend.

   

Klopt de DBC-zorgproductcode met mijn behandeling?
U kunt de DBC-zorgproductcode invoeren op de website van de Nederlandse Zorgautoriteit. U krijgt dan de omschrijving van uw behandeling.

   
Klopt het bedrag op de factuur met het betreffende DBC-zorgproduct?

Als uw zorgverzekeraar een overeenkomst heeft met MMC, gelden speciale tarieven die zijn afgesproken tussen uw zorgverzekeraar en MMC en  krijgt u de behandeling meestal voor 100% vergoed. U dient nog wel rekening te houden met het (verhoogd) Eigen Risico en/of een eventuele eigen bijdrage. Desondanks is het mogelijk dat uw zorgverzekeraar een specifieke  behandeling niet volledig vergoedt. Informeer daarom altijd eerst bij uw zorgverzekeraar over de mogelijkheden en de vergoeding van uw behandeling.

Als uw zorgverzekeraar geen afspraak heeft met MMC dan geldt de passanten prijslijst.  Deze prijslijst vindt u in de passanten prijslijst DBC zorgproducten op de website van MMC

    

Kan ik de factuur van MMC indienen bij mijn verzekeraar?
U kunt uw factuur altijd indienen bij uw zorgverzekeraar indien u verwacht in aanmerking te komen voor een vergoeding. De vergoeding die u krijgt is afhankelijk van uw polisvoorwaarden en of uw zorgverzekeraar een contract heeft afgesloten met MMC. Voor meer informatie over vergoedingen neemt u contact op met uw zorgverzekeraar.

    

Ik heb de factuur ontvangen maar ik ben verzekerd (Basisverzekering).
Controleer of u op de begindatum van de DBC verzekerd was (staat op uw factuur). Als dit zo is dan kunt u de factuur samen met een kopie van uw verzekeringsbewijs terugsturen naar de financiële administratie van MMC, Postbus 90052, 5600 PD Eindhoven. Zij zorgen dat uw factuur alsnog bij uw zorgverzekeraar ingediend wordt. Let op:

  • Bent u bevallen in het ziekenhuis onder begeleiding van uw eigen verloskundige, dan moet u voor deze zorg een eigen bijdrage betalen aan het ziekenhuis. De factuur hiervan krijgt u thuis. U dient zelf zorg te dragen voor het betalen van deze factuur.  Als u hiervoor verzekerd bent, kunt u het bedrag bij uw zorgverzekeraar terugvorderen. Neem hiervoor contact op met uw zorgverzekeraar .

   

Ik heb de factuur ontvangen maar ik ben verzekerd (Aanvullende verzekering).
Bij een factuur die niet uit de basisverzekering vergoed wordt, ontvangt u de factuur zelf. Mogelijk bent u aanvullend verzekerd. Dan kunt u deze factuur namelijk zelf indienen bij uw zorgverzekeraar en afhankelijk van uw aanvullende zorgverzekering dit (deels) vergoed krijgen. U blijft wel zelf verantwoordelijk voor tijdige betaling aan MMC.

    

Ik heb een factuur ontvangen maar ik ben niet in MMC geweest of behandeld.
Dit is mogelijk. Het kan namelijk zo zijn dat bijvoorbeeld uw huisarts of een andere (eerste lijns) aanvrager materiaal heeft afgenomen (bijvoorbeeld bloed of urine) en dat dit is opgestuurd naar MMC voor onderzoek. In dat geval brengt MMC de kosten bij u (of uw zorgverzekeraar) in rekening. Indien u toch twijfelt over een factuur dan kunt u dit natuurlijk bij de financiële administratie van MMC navragen. Telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag tussen 8.00 en 16.30 uur, via nummer 040 888 91 10.

    

Ik ben overgestapt naar een andere zorgverzekeraar omdat die mijn behandeling wel vergoedt. Toch krijg ik een vergoedingenoverzicht van mijn vorige zorgverzekeraar. Hoe kan dit?

Het DBC zorgproduct wordt gefactureerd aan de zorgverzekeraar waar u bij aanvang van de behandeling verzekerd was. Dit is een landelijke regel. Als u tijdens uw behandelperiode  overstapt naar een andere zorgverzekeraar, wordt de gehele behandeling vallende binnen het DBC zorgproduct, met startdatum bij uw oude zorgverzekeraar, in rekening gebracht bij uw oude zorgverzekeraar. Het kan zijn dat u dan nog een rekening van uw oude zorgverzekeraar ontvangt voor het eigen risico/bijdrage. Kijk voordat u een afspraak maakt met een medisch specialist altijd eerst uw polisvoorwaarden na of neem contact op met uw zorgverzekeraar.

   

Ik heb een factuur ontvangen op mijn adres maar de persoon woont hier niet, wat nu?
U kunt de factuur retour zenden naar MMC met vermelding van de reden. MMC zal op basis hiervan de benodigde vervolgacties uitzetten. 

   

Waar kan ik een kopie van de factuur opvragen?
U kunt uw verzoek per e-mail indienen via facturering.mmc@mmc.nl of telefonisch aanvragen via telefoonnummer 040-888 91 10 (Bereikbaar: maandag t/m vrijdag van 08:00 -16.30 uur). MMC stuurt de kopiefactuur altijd naar het adres dat op de originele rekening staat vermeld. 

   

Ik heb dit jaar een factuur ontvangen over een DBC-zorgproduct dat vorig jaar gestart is.
Als u in het lopende jaar een factuur ontvangt van een DBC-zorgproduct dat het voorgaande jaar gestart is, dan heeft deze factuur betrekking op het eigen risico van het voorgaande jaar.

De zorgverzekeraar gaat bij het bepalen van het eigen risico uit van de startdatum van de DBC.   

     

Ik heb een factuur ontvangen van een DBC-product dat vorig jaar is gestart en geëindigd is in het nieuwe jaar. Tussentijds ben ik van verzekering veranderd, kan de factuur gesplitst worden?
Dit is niet mogelijk. Er zijn bij de invoering van de DBC-zorgproducten afspraken gemaakt hoe hiermee om te gaan. Als er sprake is van een overlap in een nieuw jaar dan dient de zorgverlener de factuur te sturen naar de zorgverzekeraar waar u bij aanvang van de behandeling verzekerd was. Deze verzekeraar dient de hele factuur te betalen aan de zorgverlener. Als u niet verzekerd was op de startdatum van de behandeling moet u de factuur zelf betalen.  

    

Ik ben maar heel kort behandeld en ontvang nu een (hele) hoge factuur.
Als u in MMC bent geweest en u bent gezien door een arts of verpleegkundige dan is het type behandeling (DBC zorgproduct) bepalend voor de hoogte van de factuur. Een DBC zorgproduct is gebaseerd op een gemiddelde van de geleverde zorg en de gemiddelde kosten die voor een bepaalde behandeling gemaakt worden. In sommige gevallen is de rekening lager dan de werkelijke gemaakte kosten en in andere gevallen hoger. De hoogte van de factuur wordt niet beïnvloed door de tijd die nodig is om de behandeling uit te voeren. Het kan voorkomen dat u slechts 5 minuten bent behandeld en hier toch een hoge factuur voor ontvangt. Het is dan ook zeer aan te bevelen om met kleine of lichte aandoeningen of verwondingen eerst langs een huisarts of huisartsenpost te gaan. Deze kosten zijn beduidend lager dan de kosten die het ziekenhuis bij u in rekening moet brengen.

E-mail de webmaster

Meer MMC websites: