English

Veelgestelde vragen: Bezwaar

Ik wil bezwaar maken tegen de factuur want ik ben niet tevreden over een behandeling.
De factuur ontvangt u omdat de zorg aan u is geleverd. De factuur is derhalve terecht. Indien u een toelichting en uitleg wenst , kunt u contact opnemen met de Facturatie-afdeling 040-8889110. Mocht dit niet tot tevredenheid leiden, dan kunt u alsnog een klacht indienen over de (medische) behandeling bij de klachtenfunctionaris van MMC via telefoonnummer: (040) 888 9481.

E-mail de webmaster

Meer MMC websites: