English

Inzage medisch dossier

Als patiënt heeft u recht op inzage van uw patiëntendossier. Het inzien van uw medisch dossier is gratis. Wilt u een kopie dan staat daar een vergoeding tegenover. U kunt ook een kopie aanvragen van uw röntgenfoto's. U dient voor al deze aanvragen een schriftelijk verzoek in te dienen bij uw specialist(en) of verpleegafdeling of afdeling radiologie.

 

Wanneer u na inzage van mening bent dat bepaalde gegevens onjuist zijn, dan kunt u dit met uw specialist bespreken en vragen om correctie.

 

Meer informatie betreffende verzoek tot inzage, kopie of wijziging van uw dossier vindt u in het formulier rechts.

 

Wist u dat u (een gedeelte van) uw medisch dossier ook zelf in kunt zien via ons patiëntenportaal MijnMMC?

E-mail de webmaster

Meer MMC websites: