English

Overige informatie

 

Klachten

Wij vragen u om klachten, van welke aard dan ook, zo spoedig mogelijk aan de verpleegkundige of diens leidinggevende door te geven. Komt u er samen niet uit, dan kan de klachtenfunctionaris bemiddelen en ondersteunen. Meer informatie vindt u in de brochure ‘De klachtenprocedure’.  

 

Privacy

De gegevens over patiënten zijn streng beveiligd. Als gegevens in het kader van kwaliteitsbewaking worden verzameld, wordt dit anoniem gedaan zodat de privacy van de patiënt niet in gevaar komt. Heeft u bezwaar tegen het anoniem gebruik van uw gegevens dan kunt u dit kenbaar maken bij de medewerker van de afdeling opname.

 

Uw rechten en plichten

In de relatie tussen u als patiënt en de hulpverlener gelden rechten en plichten. Deze zijn vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO). De WGBO regelt onder andere uw recht op informatie, toestemming voor de behandeling, recht op inzage in uw patiëntendossier, uw recht op privacy en het beroepsgeheim.

Meer informatie vindt u in de brochure

Rechten en plichten (pdf)

   

Restmateriaal

Om te bepalen welke ziekte iemand heeft of hoe deze ziekte behandeld kan worden, is het in veel gevallen nodig bloed en/of weefsel af te nemen voor onderzoek. Bij dit onderzoek blijft meestal lichaamsmateriaal over. Dit restmateriaal (bloed en/of weefsel) is vaak goed bruikbaar voor wetenschappelijk onderzoek en onderwijs. Ook kan het worden gebruikt voor het verbeteren en controleren van een meting. Het materiaal wordt in deze gevallen anoniem gebruikt. Het is dus in geen enkel geval terug te herleiden naar de persoon van wie het afkomstig is.

 

Het is mogelijk dat u niet wilt dat restmateriaal dat van u afkomstig is, voor wetenschappelijk onderzoek en onderwijs wordt gebruikt. Wij vragen u in dat geval vriendelijk dit duidelijk kenbaar te maken bij uw specialist. Hij /zij geeft uw wens door aan het laboratorium. Het laboratorium draagt er zorg voor dat het restmateriaal niet voor onderzoek of onderwijs wordt gebruikt. Meer informatie vindt u ook op http://www.uwbloedserieus.nl/goedgebruik.php

 

Ondersteuning dienst geestelijke verzorging

In Máxima Medisch Centrum zijn geestelijk verzorgers aanwezig. Zij kunnen u en uw naasten begeleiden en ondersteunen bij het omgaan met de vragen die uw ziekte kunnen oproepen. Zij zijn er voor iedereen, ongeacht geloof of overtuiging.

U kunt via de afdelingssecretaresse een bezoek van een van de geestelijk verzorgers aanvragen.

Meer informatie over de dienst geestelijke verzorging

 

Kerkdienst / stiltecentrum

U kunt doorlopend gebruikmaken van het stiltecentrum, op locatie Eindhoven op de begane grond en op locatie Veldhoven op de 3e etage. Voor moslims is er op locatie Eindhoven een gebedsruimte op de 11e etage.

Ook bent u van harte welkom bij de kerkdienst iedere zondagmorgen. De dienst wordt ook rechtstreeks uitgezonden op de televisie, op locatie Eindhoven via kanaal 1, op locatie Veldhoven via kanaal 30.

Wilt u tijdens uw verblijf communie of avondmaal op uw kamer ontvangen, dan kunt u dat kenbaar maken aan de verpleging.

 

 

Mensen met een verstandelijke beperking

Voor mensen met een verstandelijke beperking, die met het ziekenhuis te maken krijgen, kunnen de gevolgen ingrijpend zijn.

Dit geldt voor onderzoeken en behandelingen maar vooral wanneer mensen met een verstandelijke beperking opgenomen moeten worden in het ziekenhuis.

In het ziekenhuis is de kennis en ervaring van mensen met een verstandelijke handicap beperkt. Een gevolg hiervan kan zijn dat onderzoeken en behandelingen niet altijd naar wens verlopen én dat verpleging en verblijf problemen kunnen opleveren. Wezenlijk van belang is daarom goede informatie en voorbereiding, afstemming tussen het ziekenhuis, de familie en/of zorginstelling waar de patiënt woonachtig is. De aandachtsfunctionaris kan daarbij ondersteunend zijn.

 

Aandachtsfunctionaris

Máxima Medisch Centrum beschikt over een aandachtsfunctionaris voor patiënten met een verstandelijke beperking.

De patiënt zelf, familie of verzorgers, de zorginstelling waar de patiënt woont, en de huisarts kunnen de aandachtsfunctionaris inschakelen bij voorbereiding van een onderzoek of opname, maar ook tijdens opname en bij ontslag uit het ziekenhuis.

 

Bereikbaarheid

Bert Raijmakers

Telefoon: (040) 888 98 42 (tijdens kantooruren)

Emailadres: b.raijmakers@mmc.nl 

 

Behandelbeperkingen

U kunt bij uw arts aangeven of u bepaalde behandelingen beslist niet wilt ondergaan. Uw arts kan u ook deze vraag stellen. Meer informatie vindt u in de folder

Niet reanimeren en andere behandelbeperkingen (pdf)
Contact

(040) 888 80 00

E-mail de webmaster

Meer MMC websites: