English

Naar huis

Uw behandelend arts informeert u zo spoedig mogelijk wanneer u het ziekenhuis mag verlaten. Vóór ontslag maken we met u afspraken over de nazorg. Bij nazorg gaat het onder andere over medicijngebruik, dieet, leefwijze, zorg thuis en eventueel bezoek aan de polikliniek.

   

Vervoer naar huis

In de meeste gevallen mag u na de opname niet zelf deelnemen aan het verkeer (ook niet per openbaar vervoer). Regel van te voren dat iemand u met de auto op komt ophalen. De verpleegkundige kan ook een taxi voor u bellen.

Voor vervoer naar de auto kunt u gebruik maken van een rolstoel. Rolstoelen staan bij de ingang van het ziekenhuis (borg: muntstuk van 2,00 euro).

  

Apotheek

Als u bij ontslag recepten meekrijgt voor medicijnen, kunt u die voor uw vertrek afhalen bij apotheek de Run (locatie Veldhoven) of apotheek de Karpen (locatie Eindhoven).

  

Huisarts

Uw huisarts wordt door uw arts geïnformeerd. Soms krijgt u de informatie zelf mee bij ontslag, met het verzoek dit bericht spoedig aan uw huisarts te overhandigen. Als u in het ziekenhuis met uw huisarts wilt spreken, kunt u een afspraak met hem maken of dit doorgeven aan de verpleging.

   

Wat regelt u zelf na uw ziekenhuisopname?

Dat u naar huis mag, is meestal een fijn bericht. Zeker als er thuis hulp is. Wanneer dit niet het geval is, moet u een aantal zaken zelf organiseren. Belangrijk is dat u weet dat niet meer alle hulp en ondersteuning wordt vergoed en verzorgd door de overheid, thuiszorg of het ziekenhuis. Steeds vaker wordt u gevraagd bepaalde zaken zelf te regelen, omdat er kosten aan verbonden zijn en er veel keuzevrijheid is. Meer informatie hierover kunt u lezen in de folder:

naar huis na uw ziekenhuisopname – wat regelt u zelf? (pdf)

Indien u na uw ziekenhuisopname zorg nodig heeft wordt dit in Máxima Medisch Centrum geregeld via de afdeling transmurale zorg.

   

Thuiszorg

Wanneer u na uw ziekenhuisopname thuiszorg nodig heeft zal de verpleegkundige op de afdeling de zorg met u inventariseren. U kunt bij de afdelingsverpleegkundige aangeven of u een voorkeur heeft voor een bepaalde thuiszorgorganisatie. Zij geeft deze voorkeur door aan de (transfer)verpleegkundige. De (transfer)verpleegkundige, die gespecialiseerd is in de bemiddeling van nazorg aan patiënten, neemt contact op met de thuiszorgorganisatie en regelt de aanvraag voor de benodigde zorg door het schrijven van een zorgplan. In dit zorgplan staat de specifieke zorgvraag beschreven voor de wijkverpleegkundige, zodat de zorg thuis opgestart kan worden zodra u thuis komt uit het ziekenhuis. Het is belangrijk om te weten dat de thuiszorgaanvraag vanuit het ziekenhuis altijd tijdelijk is. De wijkverpleegkundige die u thuis bezoekt, stelt de definitieve indicatie thuis. Indien complexe zorg nodig is, wordt de transferverpleegkundige gevraagd in gesprek te gaan met u en uw contactpersoon om dit met u te bespreken. Samen bekijkt u de mogelijkheden om uw thuiskomst optimaal te organiseren.

   

Zorghotel

Wanneer u na ontslag uit het ziekenhuis niet rechtstreeks naar huis wilt gaan maar in een zorghotel wilt verblijven, is dit uw eigen keuze. In dat geval bespreekt en regelt u zelf een plek. Aan een zorghotel zijn hotelkosten verbonden. Indien u thuiszorg nodig heeft wordt het zorgplan voor de thuiszorg in het zorghotel door de (transfer)verpleegkundige geregeld.

Informeer bij uw zorgverzekeraar wat de mogelijkheden zijn voor u en of u een vergoeding krijgt. Dit is afhankelijk van uw aanvullende polis.

Meer informatie hierover kunt u lezen in de folder:

naar huis na uw ziekenhuisopname – wat regelt u zelf? (pdf)

  

Opname verpleeghuis

Plaatsing in een verzorgings- of verpleeghuis verloopt altijd via de afdeling transmurale zorg. Meer informatie hierover kunt u lezen in de folder:

zorg na uw ziekenhuisopname - opname in verpleeg- of verzorgingshuis (pdf)

 

Vragen?

Heeft u vragen met betrekking tot uw ontslag uit het ziekenhuis of over de benodigde nazorg? Bespreek dit dan met uw arts of een van de verpleegkundigen.

Contact

(040) 888 80 00

E-mail de webmaster

Meer MMC websites: