English

De opnamedag

 Op de afgesproken dag en tijd meldt u zich bij de receptie in de hal bij de hoofdingang. Daarna gaat u naar uw afdeling.
 
Opnamegesprek
Op de afdeling heeft u een opnamegesprek met een verpleegkundige. Hier kunt u ook uw vragen stellen.
 
Operatie
Meestal wordt u op uw opnamedag geopereerd. Informatie over uw operatie heeft u reeds gehad.
Lees meer over een operatiedag in MMC.
   
Contactpersoon thuisfront
Wilt u een naaste aanwijzen als contactpersoon voor de afdeling? Het is belangrijk dat diegene goed bereikbaar is. Aan deze persoon geven wij informatie over uw situatie en nemen we contact op indien nodig. Anderen informeren bij de contactpersoon omtrent uw situatie.
 
Help mee aan uw veilige behandeling
Uw veiligheid tijdens verpleging, onderzoek of behandeling in Máxima Medisch Centrum is onze verantwoordelijkheid. En die nemen we serieus. We doen er alles aan om de kans op risico’s voor u zo klein mogelijk te maken.
Ook u kunt een belangrijke bijdrage leveren. Bijvoorbeeld door de zorgverlener volledig te informeren over uw gezondheidstoestand en te vertellen over uw medicijnen en allergieën. Blijf alert op veranderingen en stel vragen over het behandelplan.
Hieronder vindt u praktische tips en suggesties.

   
 

          

Geneesmiddelen
Neem bij opname altijd een actueel medicatieoverzicht mee, waarop alle medicijnen staan die u gebruikt. Dit overzicht kunt u krijgen via uw eigen apotheek. Neem ook de medicijnen die u thuis gebruikt mee naar het ziekenhuis als u wordt opgenomen. Sommige medicijnen moet u blijven gebruiken, met andere moet u juist stoppen voor bijvoorbeeld een operatie.
 
De eerste dag van uw opname gebruikt u uw eigen geneesmiddelen, de dagen daarna krijgt u deze van het ziekenhuis. In overleg worden sommige geneesmiddelen van thuis langer doorgebruikt.
In het ziekenhuis worden de medicijnen geplaatst in een medicatiehouder op het nachtkastje. De verpleegkundige die dit doet heeft een medicatiehesje aan. Om vergissingen te voorkomen vragen wij u haar of hem niet te storen.

Contact

(040) 888 80 00

E-mail de webmaster

Meer MMC websites: