English

Maxima Medisch Centrum Over MMC Social media Facebookspreekuur disclaimer

Facebookspreekuur disclaimer

Facebookspreekuur disclaimer

Het spreekuur is bedoeld om vragen van algemene aard te stellen aan zorgverleners binnen MMC en deze aan onze zijde zo zorgvuldig mogelijk te beantwoorden. De informatie die wordt verstrekt via het facebook-spreekuur van MMC kan niet worden beschouwd als een vervanger van het consult of een behandeling door een arts. Wij willen benadrukken dat u bij twijfel over gezondheid, behandeling of medicijnen altijd contact op moet nemen met uw (huis)arts, specialist of apotheker. De reactie van de medisch specialist op afstand kan nooit leiden tot een persoonlijke individuele diagnose zonder de patiënt in levende lijve te hebben onderzocht, maar het betreft altijd algemene informatie of adviezen. Er ontstaat dus geen behandelrelatie of er treedt geen behandelovereenkomst in werking. Het gebruik van de informatie geschiedt volledig op basis van eigen risico van de gebruiker en hier kunnen dan ook geen rechten aan worden ontleend.

   

Een bericht plaatsen

U moet zich ook bewust zijn van het feit dat Facebook geen privacybescherming biedt. Facebookberichten zijn niet te beveiligen tegen inbreuk door derden. Stuurt u een facebookbericht tijdens het spreekuur, weet dan dat dit bericht openbaar wordt geplaatst tenzij het gaat om een bericht in een privé bericht (deze worden dus ook niet gekopieerd). Deze berichten worden wél zonder vernoeming van de afzender openbaar geplaatst naar de likers van de  MMC pagina en beantwoord.

Like de MMC pagina

E-mail de webmaster

Meer MMC websites: