English

Feiten en cijfers

Kengetallen 2014

medewerkers

circa 3000

specialisten

circa 210

specialismen

24

eerste polikliniekbezoek

135.339

totaal polikliniekbezoeken

432.962

dagverpleging

24.785

opnamen

23.133

verpleegdagen

125.110

aantal bedden

631

MMC Eindhoven Ziekenhuis
E-mail de webmaster

Meer MMC websites: