English

Raad van bestuur

De raad van bestuur van Máxima Medisch Centrum bepaalt het beleid van de organisatie, in samenwerking met:

  • de raad van toezicht;
  • het bestuur medische staf;
  • de ondernemingsraad;
  • de cliëntenraad.

 

Samenstelling raad van bestuur

     

De heer prof. dr. J.H. (Jan-Harm) Zwaveling, voorzitter

   

   

De heer G.H.A.M. (Gerard) van Berlo MAC, lid raad van bestuur

    

   

mevrouw drs. C. Lennards (Christianne), lid raad van bestuur

 

  

Reglement raad van bestuur

De raad van bestuur moet verantwoording afleggen aan de raad van toezicht. Ook heeft ze de taak om openheid te geven over het beleid, de zorgverlening en prestaties van Máxima Medisch Centrum.

E-mail de webmaster

Meer MMC websites: