English

Maxima Medisch Centrum Over MMC Nieuwsoverzicht Uroloog MMC in LEAP-programma tilt prostaatkankerzorg in MMC naar hoger niveau

Uroloog MMC in LEAP-programma tilt prostaatkankerzorg in MMC naar hoger niveau

4 oktober 2016

Laurent Fossion, uroloog in MMC, is geselecteerd voor het LEAP-programma. Een 3-jarig opleidings- en  begeleidingstraject door Europese experts inzake prostaatkanker. “Voor Máxima Medisch Centrum betekent dit dat we als regionaal urologisch oncologisch centrum nog betere expertise in huis halen, waardoor we de patiënt de beste zorg kunnen bieden op het gebied van prostaatkanker”, aldus Fossion.

 

dr. Fossion, Máxima Medisch Centrum Eindhoven Veldhoven

  

Uroloog Fossion is slechts één van de drie geselecteerde specialisten uit de Benelux, naast Piet Ost uit het Universitair Ziekenhuis Gent en Rik van Somford uit het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis Nijmegen die meedraaien in dit LEAP-programma. In totaal worden 19 Europese urologen en 1 radiotherapeut opgeleid tot ‘key opinion leader’ in prostaatkanker. Dit houdt in dat zij getraind worden om expert te worden inzake prostaatkanker, studies leren opzetten, nieuwe behandeltechnieken onderzoeken en ondersteund worden om hun innovatieve ideeën te presenteren op internationale congressen.

Het LEAP-programma is geïnitieerd vanuit de industrie. Door specialisten met bijzondere ambitie en visie te ondersteunen bij het verbeteren van de zorg wil de industrie haar steentje bijdragen aan de toekomstige patiëntenzorg.

  

LEAP Máxima Medisch Centrum Eindhoven Veldhoven

  

Alle participanten LEAP-programma

   

urologie.mmc.nl

E-mail de webmaster

Meer MMC websites: