English

Maxima Medisch Centrum Over MMC Nieuwsoverzicht MMC behaalt voor zevende keer op rij roze lintje van Borstkankervereniging Nederland

MMC behaalt voor zevende keer op rij roze lintje van Borstkankervereniging Nederland

4 juli 2016

In  Borstcentrum Máxima van Máxima Medisch Centrum wordt al vele jaren hoogstaande zorg geleverd aan patiënten met borstkanker of het vermoeden daarvan. Voor deze patiëntgerichte borstkankerzorg heeft MMC ook in 2016 het roze lintje ontvangen.

   

De roze lintjes zijn een initiatief van de Borstkankervereniging Nederland (BVN), die hiervoor de landelijke Monitor Borstkankerzorg ( www.monitorborstkanker.nl) heeft. Deze monitor combineert in een pakket van vijftien criteria de ervaringen van patiënten en informatie over het zorgaanbod van een ziekenhuis. De criteria in de monitor worden jaarlijks aangescherpt en zijn te vinden op de website van Borstkankervereniging Nederland. De nieuwste erkenning van het Borstcentrum is voor internist-oncoloog Wouter Dercksen net zo belangrijk als de eerste. Wouter: “Ieder jaar weer is de bevestiging van de Borstkankervereniging voor ons heel belangrijk. Een lintje krijgen went gelukkig nooit. Net zoals het niet went om patiënten de boodschap ‘U heeft borstkanker’ te moeten brengen. Het inzicht in de monitor helpt ons bij het voortdurend verbeteren van de zorg voor onze patiënten.”

 

   

Persoonlijke aandacht

In Borstcentrum Máxima is persoonlijke, hoog kwalitatieve zorg het doel. De volledige zorg voor patiënten met kanker is op één plek georganiseerd. Tijdens het gehele behandeltraject worden patiënten begeleid door één persoon, de casemanager. Dit alles zorgt voor een efficiënte behandeling en volop ruimte voor persoonlijke aandacht. Borstcentrum Máxima richt zich op snelheid in het diagnose- en het behandelproces, met als doel een zo kort mogelijke periode waarin de patiënt in onzekerheid verkeert.

E-mail de webmaster

Meer MMC websites: