English

Maxima Medisch Centrum Over MMC Nieuwsoverzicht Hartrevalidatie thuis goed alternatief voor ziekenhuis

Hartrevalidatie thuis goed alternatief voor ziekenhuis

22 november 2016

Hartrevalidatie thuis met begeleiding op afstand blijkt een goed alternatief voor de fysieke training van een revalidatieprogramma in het ziekenhuis. Dat is de conclusie van een promotieonderzoek van het AMC en Máxima Medisch Centrum, waarop onderzoeker Jos Kraal vrijdag 18 november aan de Universiteit van Amsterdam promoveerde.

 

 

Jos Kraal promoveerde op 18 november aan de Universiteit van Amsterdam

 

Na een ziekenhuisopname bij een hartinfarct of acute behandeling aan het hart kunnen patiënten een hartrevalidatieprogramma volgen. Uit onderzoek blijkt dat deze patiënten 35 procent minder kans hebben om in de jaren erna te overlijden. Desondanks volgt minder dan 30 procent van de hartpatiënten een revalidatieprogramma en vallen de patiënten die wel revalideren, ondanks een intensieve begeleiding vaak terug in hun oude leefpatroon. Om de hartrevalidatie aantrekkelijker te maken en beter te laten aansluiten bij de wensen van patiënten, hebben het Academisch Medisch Centrum (AMC) en Máxima Medisch Centrum (MMC) een innovatief programma ontwikkeld, waarbij de fysieke training van de hartrevalidatie plaatsvindt in de thuissituatie met begeleiding op afstand.

 

Aan de hand van literatuuronderzoek is eerst onderzocht welke aspecten van de fysieke training de conditie van hartpatiënten het meest verbeteren. Het energieverbruik tijdens de training blijkt de belangrijkste voorspeller van vooruitgang in de conditie. Hierdoor is het mogelijk om voor hartpatiënten een thuistraining programma samen te stellen. Als de patiënt invloed heeft op de samenstelling van het programma, is de verwachting dat de motivatie en therapietrouw hoger zullen zijn, wat het eindresultaat bevordert.

 

Patiënten blijken niet altijd te kunnen of willen deelnemen aan het intensieve revalidatieprogramma in het ziekenhuis. Bijvoorbeeld door de afstand naar het ziekenhuis of gebrek aan tijd als gevolg van werkhervatting. In de FIT@Home studie is de fysieke training van hartrevalidatie in de thuissituatie vergeleken met die in het ziekenhuis. Hiervoor zijn negentig hartpatiënten met een laag tot matig risico op een nieuw incident, zoals een hartinfarct, willekeurig verdeeld over een trainingsprogramma thuis en een trainingsprogramma in het ziekenhuis. Beide programma’s duurden twaalf weken. De thuistrainers kregen drie trainingen in het ziekenhuis, voordat zij de training in de thuissituatie met een hartslagmeter konden voortzetten. De data uit de hartslagmeter werd geüpload in een internetportaal en wekelijks telefonisch geëvalueerd met de fysiotherapeut. Direct na de hartrevalidatie en een jaar na de start van het programma bleken de conditie en kwaliteit van leven van beide groepen patiënten evenveel gestegen. Echter, de kosten voor werkverzuim waren bij de thuistrainers lager, wat aangeeft dat de hartrevalidatie voor de thuistrainers waarschijnlijk beter te combineren was met werkhervatting. Ook waren de patiënten, die thuis hadden getraind, meer tevreden over het hartrevalidatieprogramma dan de patiënten die in het ziekenhuis hadden getraind.

 

Bij Flow, het centrum voor preventie en revalidatie van chronische ziekten binnen MMC, is als vervolg op FIT@Home recent een vervolgstudie gestart, waarin het thuisprogramma en de begeleiding op afstand verder zijn geoptimaliseerd. De eerste resultaten van deze studie worden eind 2017 verwacht.

 

Het FIT@Home onderzoek heeft een subsidie ontvangen van het ZonMw doelmatigheidsprogramma en is mede mogelijk gemaakt en uitgevoerd in samenwerking met Philips Research.

E-mail de webmaster

Meer MMC websites: