English

Maxima Medisch Centrum Over MMC Nieuwsoverzicht Fysiotherapie bij etalagebenen in de basisverzekering

Fysiotherapie bij etalagebenen in de basisverzekering

9 Juni 2016

Resultaten promotieonderzoek MMC onderschreven door Zorginstituut

 

Recentelijk heeft het Zorginstituut Nederland (ZIN) vastgesteld dat fysiotherapie een effectieve behandeling is bij etalagebenen. Het rapport van ZIN is gebaseerd op de resultaten van het promotieonderzoek van dr. Hugo Fokkenrood dat is uitgevoerd onder begeleiding van promotor dr. J.A.W. Teijink van het Catharina Ziekenhuis Eindhoven en co-promotor dr. M.R.M. Scheltinga van Máxima Medisch Centrum. ZIN berekende dat dit kan leiden tot een besparing op de zorgkosten van 21,5 miljoen euro. Minister Schippers heeft naar aanleiding van het rapport van ZIN een voorstel ingediend om fysiotherapie bij etalagebenen in de basisverzekering op te nemen. De Ministerraad heeft hier nu mee ingestemd.

 

Patiënten met etalagebenen hebben pijn in de benen bij het lopen. Etalagebenen ontstaan als door slagaderverkalking in de benen te weinig zuurstofrijk bloed de spieren in de benen bereikt. Bij patiënten ontstaat pijn bij inspanning, omdat het lichaam niet kan voldoen aan de toenemende vraag naar zuurstofrijk bloed in de benen. Bij rust verdwijnt deze pijn weer. Mensen verbloemen de klachten vaak door net te doen alsof ze etalages aan het bekijken zijn. Vandaar de term etalagebenen. In Nederland hebben ruim 400.000 mensen last van etalagebenen. Jaarlijks krijgen 25.000 patiënten deze diagnose te horen.

 

 

Stepped Care
Uit het promotieonderzoek bleek dat een Stepped Care traject de beste behandelvorm is voor patiënten met etalagebenen, terwijl in de praktijk nog te vaak voor een dotterbehandeling wordt gekozen. Een Stepped Care traject is gericht op het toenemen van bewegen en het verbeteren van de leefstijl door de patiënt eerst looptraining aan te bieden van een daartoe speciaal opgeleide fysiotherapeut. Het Zorginstituut concludeerde eveneens dat deze behandelstrategie effectief is voor patiënten met etalagebenen en dat dit in de meeste gevallen de voorkeur heeft boven vaatchirurgie. Vanaf 2017 wordt fysiotherapie voor de behandeling voor etalagebenen opgenomen in de basisverzekering.

E-mail de webmaster

Meer MMC websites: