English

Maxima Medisch Centrum Over MMC Nieuwsoverzicht Darmkanker app en patiëntenposter winnen Cliëntenjaarprijs 2016

Darmkanker app en patiëntenposter winnen Cliëntenjaarprijs 2016

1 november 2016

Denken vanuit je patiënt en je proces slim en flexibel inrichten: daarmee wonnen de darmkanker app en de patiëntenposter de Máxima Medisch Centrum Cliëntenjaarprijs van 2016. De jury prees beide initiatieven, die door patiënten positief zijn ontvangen en de zorg en bejegening op deze afdelingen hebben verbeterd.

   

De prijswinnaars van de Cliëntenjaarprijs met van boven naar beneden en van links naar rechts;

clientenjaarprijs MMC 2016

    

Stefan van Rooijen (darmkanker app), voorzitter van cliëntenraad en jury Rik Spooren, bestuursvoorzitter Jan Harm Zwaveling, Dorus Sas (patiëntenposter), Cathrin van Erven (darmkanker app), Jan de Koning en Ans Vink (beiden patiëntenposter) en Janny van Limpt (darmkanker app).

 

Jaarlijks ondergaan in Máxima Medisch Centrum (MMC) circa 250 patiënten een darmoperatie, veelal in verband met darmkanker. Na deze diagnose volgt vaak een intensief behandeltraject, waarin de patiënt te maken heeft met veel verschillende zorgverleners en wordt overspoeld met informatie. Daarom namen chirurg Gerrit Slooter en arts-onderzoeker Stefan van Rooijen initiatief om samen met 8 MMC afdelingen de darmkanker app te ontwikkelen. “De app bevat informatie van alle betrokken zorgverleners, die hierdoor naadloos op elkaar aansluit”, aldus betrokken verpleegkundige Janny van Limpt. Hierdoor is de patiënt beter in staat om zelf een rol te spelen in het behandeltraject. Zorg aan patiënten met kanker is in het ziekenhuis gebundeld in het Máxima Oncologisch Centrum. De kracht hiervan is de nauwe samenwerking tussen alle specialismen, waardoor de patiënt zo kort mogelijk in onzekerheid verkeert. De darmkanker app sluit hier mooi op aan. “De app is nog zo nieuw dat hij op dit moment wordt geïmplementeerd in het behandeltraject. De eerste geluiden vanuit patiënten zijn positief. In 2017 wordt de app gelanceerd.”

 

Ook op de Intensive Care is de zorg nog patiëntgerichter geworden. Dankzij de patiëntenposter worden zorgverleners geholpen bij het aanknopen van een persoonsgericht gesprek en het terughalen van de patiënt in de werkelijkheid. Initiatiefnemers Ans Vink, Floor Arts en Toine Klarenbeek: “Op onze afdeling liggen regelmatig patiënten, die niet in staat zijn om informatie te geven over zichzelf of hun leefwereld. Op de poster kan de familie onder andere aangeven hoe de patiënt aangesproken wil worden en wat haar favoriete vrijetijdsbesteding is. Zo kunnen bij een gesprek aan het bed onderwerpen worden aangekaart, die aansluiten bij de interesses van de patiënt.” Het streven van MMC is om elke patiënt als uniek te zien. De poster is een mooi voorbeeld van hoe hieraan op eenvoudige en laagdrempelige wijze door de medewerkers invulling wordt gegeven.

 

”De winnende initiatieven zijn beiden zeer waardevol voor de patiënt en zijn niet alleen zinnig voor de eigen maar ook voor andere afdelingen van MMC. De darmkanker app maakt gebruik van nieuwe technologie, terwijl voor de patiëntenposter pen en papier voldoet. Desondanks hebben beiden voor de patiënt grote positieve impact en leveren zij een concrete bijdrage aan het welzijn van patiënten en hun familie.” Met die woorden overhandigde Rik Spooren, voorzitter van de jury en cliëntenraad van MMC, de prijs aan de verraste initiatiefnemers. De commissie noemt ook de tien initiatieven, die niet hebben gewonnen, projecten waarop MMC trots mag zijn. De jury van deze jaarlijkse prijs bestaat uit de voorzitters van de cliëntenraad, de medische staf en de verpleegkundige staf van MMC. Het resultaat moest bijdragen aan een nog gastvrijer, vriendelijker, zorgzamer en efficiënter ziekenhuis.

E-mail de webmaster

Meer MMC websites: