English

Kwaliteitsvenster

  

   

MMC geeft in één oogopslag betrouwbare informatie voor patiënt met Kwaliteitsvenster

   

Wat is het Kwaliteitsvenster?

Het Kwaliteitsvenster laat de algemene kwaliteit van een ziekenhuis zien op tien onderwerpen. Wat gaat goed en wat kan beter? Het Kwaliteitsvenster is door ziekenhuizen zelf ontwikkeld om openheid te geven over hun kwaliteit. Het venster blijft voortdurend in ontwikkeling. Zodra er nieuwe informatie beschikbaar komt die nog meer zegt over de kwaliteit van zorg, zullen de ziekenhuizen deze in het venster plaatsen. In de toekomst willen ziekenhuizen ook de kwaliteit per specialisme of aandoening laten zien.

   

Wat betekenen de scores?

In het Kwaliteitsvenster staat hoe een ziekenhuis scoort. De score wordt uitgedrukt in een cijfer, percentage of getal. Deze score is te vergelijken met een eerdere score van het ziekenhuis, met een landelijke standaard of met andere ziekenhuizen in Nederland. Wijkt de score van het ziekenhuis hiervan af? Dan legt het ziekenhuis in een toelichting uit hoe dit komt. Het Kwaliteitsvenster zegt niet direct iets over de kwaliteit van een individuele behandeling. Hierover kan een patiënt met de eigen arts of verpleegkundige spreken of met een andere betrokkene uit het ziekenhuis.

   

Wie beheert de gegevens?

Ziekenhuizen beheren zelf het Kwaliteitsvenster. Zij zijn zelf verantwoordelijk voor het aanleveren van juiste en correcte kwaliteitsgegevens. De gegevens in het venster worden grotendeels ook al opgevraagd door de Inspectie voor de Gezondheidszorg en het Kwaliteitsinstituut. De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) regelt de technische ondersteuning van het Kwaliteitsvenster.

   

De makers

Het Kwaliteitsvenster is ontwikkeld door ziekenhuizen in Nederland en door de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) in samenwerking met onderzoeksbureau SiRM, patiënten van ziekenhuizen, deskundigen op kwaliteitsgebied, ziekenhuisbestuurders, kwaliteits- en communicatieadviseurs van de ziekenhuizen. Dit in afstemming met patiëntenfederatie NPCF.

   

Vragen?

Voor algemene vragen over het Kwaliteitsvenster, kunt u contact opnemen met de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen via: kwaliteitsvenster@nvz-ziekenhuizen.nl

E-mail de webmaster

Meer MMC websites: