English

Maxima Medisch Centrum Over MMC Keurmerken MMC Specialismegebonden keurmerken MMC

Specialismegebonden keurmerken Máxima Medisch Centrum

 

NIAZ

 

     

NIAZ-deelaccreditatie oncologische zorg (zorg voor mensen met kanker)

In februari 2013 heeft MMC een dubbele NIAZ-accreditatie ontvangen van het Nederlands Instituut voor Accreditatie van Ziekenhuizen (NIAZ) en IKNL. Zowel de totale zorg van MMC als de zorg voor mensen met kanker heeft een accreditatie behaald. De accreditatie van het oncologische centrum van MMC is bijzonder: in heel Nederland hebben slechts vijf ziekenhuizen deze norm behaald. De oncologische zorg van MMC kreeg complimenten vooral voor de manier waarop het is georganiseerd: alles is er op gericht om mensen door snelle diagnostiek zo kort mogelijk in spanning te houden. Verder wordt er onderling goed geschakeld tussen de verschillende specialismen die betrokken zijn bij oncologische zorg, waardoor patiënten de zorg als “naadloos” ervaren. Bovendien worden de case managers erg gewaardeerd.

Het NIAZ-accreditatiebewijs betekent dat kwaliteit en veiligheid goed ingebed is in de ziekenhuisorganisatie. Het toont aan dat MMC continu bezig is met het verbeteren van de kwaliteit en de veiligheid van de zorg. Een accreditatie wordt eens in de vier jaar opnieuw vastgesteld.

Roze lintje en keurmerk borstkanker
Borstcentrum Máxima van Máxima Medisch Centrum (MMC) in Eindhoven biedt uitstekende zorg aan patiënten met borstkanker. Dat blijkt uit het feit dat MMC wederom een roze lintje heeft gekregen van de Borstkankervereniging Nederland (BVN) voor de manier waarop de zorg voor borstkankerpatiënten in MMC georganiseerd is.

Tevens heeft Zorgverzekeraar CZ het MMC beoordeeld in de hoogste categorie borstkankerzorg  en benoemd MMC hiermee tot voorkeursziekenhuis voor patiënten met borstkanker.

 

Neokeurmerk

De afdeling Neonatologie ontving het Neokeurmerk.

van de Vereniging van Ouders van Couveusekinderen (VOC). 

Borstvoedingscertificaat

Met trots heeft Máxima Medisch Centrum opnieuw het WHO/UNICEF borstvoedingscertificaat in ontvangst mogen nemen. Dit houdt in dat er kwalitatief goede zorg ten aanzien van de borstvoeding gegeven wordt en u dus kunt rekenen op de juiste begeleiding bij het aanleggen en het kolven.

 

Gouden Smiley

MMC ontvangt al jaren de Smiley, het keurmerk dat de Stichting Kind en Ziekenhuis uitreikt. En begin 2013 werd MMC beloond met het hoogst haalbare kwaliteitskeurmerk voor kindvriendelijke zorg de Gouden Smiley. De stichting roemt Vrouw Moeder Kind-centrum van MMC om de zeer kindvriendelijke en gezinsgerichte zorg die geboden wordt en de tijd en aandacht die medewerkers hebben voor zieke kinderen en hun familie. In heel Nederland is slechts een beperkt aantal ziekenhuizen door Stichting Kind en Ziekenhuis op soortgelijke wijze gehonoreerd. Meer informatie: www.kindenziekenhuis.nl

Freya pluim voor vruchtbaarheidszorg

MMC heeft voor 2014 de Freya ‘pluim’ voor haar fertiliteitsafdeling ontvangen van Freya. Freya is de patiëntenvereniging voor mensen met vruchtbaarheidsproblemen. Zij reikt deze pluimen uit aan ziekenhuizen/klinieken die voldoen aan alle kwaliteitscriteria voor vruchtbaarheidszorg.

 

Vaatkeurmerk en Spataderkeurmerk
De Hart&Vaatgroep kent al jaren op rij het Vaatkeurmerk en het Spataderkeurmerk toe aan Máxima Medisch Centrum. De keurmerken geven aan dat MMC voldoet aan alle kwaliteitscriteria voor de beste vaatzorg en spataderzorg. Het keurmerk helpt vaatpatiënten een keuze te maken voor een ziekenhuis waar de beste vaatzorg en spataderzorg wordt aangeboden.

Patiëntenwijzer prostaatkanker

Zorg voor mensen met prostaatkanker is in Máxima Medisch Centrum goed geregeld. Dat blijkt uit de nieuwe patiëntenwijzer van de prostaatkankerstichting. Deze wijzer geeft inzicht of ziekenhuizen op deze aandoening voldoen aan de minimale kwaliteitseisen.

 

Groen Vinkje goede Stomazorg

Máxima Medisch Centrum heeft in de Stoma Zorgwijzer voor het tweede jaar op rij een groen vinkje gekregen. Hiermee voldoen we aan alle kwaliteitsnormen voor goede stomazorg. Deze normen zijn ontwikkeld door de Nederlandse Stomavereniging samen met stomadragers, stomaverpleegkundigen, chirurgen en urologen.  
Meer informatie: www.stomazorgwijzer.nl

 

Groen vinkje voor goede darmkankerzorg

Wij hebben een groen vinkje ontvangen in de patiëntenwijzer voor darmkanker. Dat betekent dat de zorg voor darmkankerpatiënten in ons ziekenhuis voldoet aan alle normen van de Nederlandse Federatie van Kankerpatiënten-organisaties (NFK). 

   

Groen vinkje voor goede prostaatkankerzorg

Wij hebben een groen vinkje ontvangen in de patiëntenwijzer prostaatkanker van de ProstaatKankerStichting.nl. Dat betekent dat de zorg voor prostaatkankerpatiënten in ons ziekenhuis voldoet aan alle normen die deze patiëntenorganisatie samen met de Nederlandse Federatie van Kankerpatiënten-organisaties (NFK) heeft opgesteld. 

Kwaliteitszegel Dermatologie

De afdeling Dermatologie van Máxima Medisch Centrum heeft in 2013 het kwaliteitszegel Dermatologie van Huidpatiënten Nederland ontvangen. Het zegel brengt de kwaliteit van dermatologische zorg in kaart.

Gecertificeerd hepatitis behandelcentrum 

De uitgebreide expertise met betrekking tot virale hepatitis en de multidisciplinaire aanpak hebben Máxima Medisch Centrum een erkenning opgeleverd van de Nederlandse Vereniging van Maag-Darm-Leverartsen: de certificering als hepatitis behandelcentrum. Meer informatie: www.mdl.nl/hepatitis_behandelcentra

CZ Aanbevolen beste zorg

Máxima medisch Centrum wordt door CZ aanbevolen voor beste zorg voor: borstkankerzorg, blaasverwijdering bij blaaskanker, bariatrie, etalagebenen(PAV) en infectiechirurgie bij orthopedische revisie operaties.

CZ maakt voor sommige aandoeningen speciale afspraken met zorgverleners als zij voldoen aan de hoogste kwaliteitseisen die CZ stelt.

Achmea Plus certificaat: knie- en heupvervanging

Orthopedie van Máxima Medisch Centrum heeft van zorgverzekeraar Achmea twee Plus certificaten 2014 ontvangen: het vervangen van de knie en het vervangen van de heup. Achmea adviseert haar verzekerden naar zorginstellingen met een Plus te gaan. Meer informatie: Achmea Plus certificaat 

  

CCKL-keurmerk (klinisch laboratorium)
 Sinds 2000 mag het Klinisch Laboratorium van MMC het officiële CCKL - kwaliteitskeurmerk dragen. CCKL staat voor ‘Stichting ter bevordering van de kwaliteit van het laboratorium onderzoek en voor de accreditatie van laboratoria in de gezondheidszorg’.

Laboratoria die van CCKL een accreditatie hebben ontvangen, gaan zorgvuldig om met de aan hen toevertrouwde lichaamsmaterialen. Zij hebben een kwaliteitssysteem dat regelmatig getoetst wordt, zodat patiënt en zorgverzekeraar blijvend verzekerd zijn van kwaliteit.

HKZ-keurmerk (dialyseafdeling en hemofilie behandelcentra)
HKZ staat voor Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector. Het HKZ Certificaat geeft aan dat Máxima Medisch Centrum voldoet aan vooraf vastgestelde kwaliteitsnormen van de geleverde zorg.

Dit betekent dat de dialyseafdeling en het hemofilie behandelcentra van MMC:

  • goed georganiseerd is
  • cliënten centraal stelt
  • continu werkt aan optimalisering van het aanbod
  • betrouwbare resultaten presenteert
  • voldoet aan de eisen die vanuit de sector zelf, door financiers, cliënten en de overheid worden gesteld

GMP-z keurmerk ziekenhuisapotheek

De apotheek van Máxima Medisch Centrum mag alle soorten medicijnen bereiden en leveren aan de eigen ziekenhuispatiënten en daarbuiten. Het heeft namelijk de GMP-z certificering ontvangen van de Inspectie voor de gezondheidszorg. GMP-z staat voor Good Manufacturing Practice-ziekenhuisfarmacie. Dat betekent dat alle omstandigheden die de bereiding van medicijnen kunnen beïnvloeden zijn gecontroleerd en getoetst aan de internationale kwaliteitscriteria

ISO-certificaat

Onze Apotheek, Voedingsdienst en de klinisch fysica hebben een ISO 9001 certificaat ontvangen. ISO 9001 is een Europees keurmerk dat aangeeft dat een organisatie haar kwaliteitsmanagementsysteem op orde heeft. In alle Europese landen wordt de norm op gelijke wijze toegepast en gebruikt. De ISO 9001 norm stelt onder andere:

  • Bedrijfsprocessen zijn vastgelegd in een kwaliteitshandboek;
  • Werknemers werken daadwerkelijk volgens deze processen;
  • Het kwaliteitsbeleid staat op papier en wordt gecommuniceerd naar alle medewerkers;
  • De organisatie zorgt voor klantentevredenheid door te voldoen aan de eisen van de klanten.
 

3 sterren voor Slaapcentrum Máxima

  

Slaapcentrum Máxima heeft van de nationale patiëntenvereniging voor mensen met slaapapneu 3 sterren gekregen voor de behandeling van patiënten met slaapproblemen. Dit keurmerk wordt door de Nederlandse Apneuvereniging uitgereikt aan klinieken die hoog scoren in het patiënttevredenheidsonderzoek dat eens per twee jaar wordt gehouden.

 ESMO-accreditatie voor oncologie met palliatieve zorg

    

Het Máxima Oncologisch Centrum (MOC) van Máxima Medisch Centrum heeft de accreditatie ‘ESMO Designated Center of Oncology and Palliative Care’ ontvangen. Een speciale erkenning voor kankercentra met geïntegreerde oncologisch en palliatieve zorg van een hoog niveau. MMC is hiermee één van de tien Nederlandse ziekenhuizen die deze accreditatie in ontvangst mocht nemen.

Obesitas Centrum Máxima is Centre of Excellence

Obesitas Centrum Máxima is benoemd tot Centre of Excellence door de European Accreditation Council for Bariatric Surgery.Een belangrijk aspect van het keurmerk is om het zorgtraject continu te verbeteren. Het keurmerk is een internationale erkenning dat we de beste zorg aan mensen met obesitas geven.

 

expertisecentra zeldzame aandoeningen

Máxima Medisch Centrum heeft van het ministerie van VWS drie benoemingen ontvangen als Europees expertisecentrum voor zeldzame aandoeningen. Daarmee krijgt MMC erkenning als expertisecentrum voor bijnierschorskanker,  neuro-endocriene tumoren en het pijnsyndroom ACNES (Anterior Cutaneous Nerve Entrapment Syndrome). Het overzicht van de expertisecentra voor zeldzame aandoeningen is een grote stap op weg naar betere, integrale zorg voor patiënten met zeldzame aandoeningen waaraan in totaal zes tot acht procent van de bevolking lijdt. De erkenningen zijn uniek voor een niet-academisch ziekenhuis en toont de excellente zorg die MMC te bieden heeft.

 

    

Ga naar ziekenhuisbrede keurmerken Máxima Medisch Centrum

E-mail de webmaster

Meer MMC websites: