English

Maxima Medisch Centrum Over MMC AllisWell (kunstwerk) Over het kunstwerk All is Well

Over het kunstwerk All is Well

Een ziekenhuis is een plek waar gewacht wordt. We wachten er immers op uitleg, op een behandeling of medische oplossing. Ongerust en vol onzekerheid komen we er binnen, bovenal natuurlijk bang om de touwtjes uit handen te moeten geven. Toch moeten we geduld hebben en op onze beurt wachten. Terwijl we dat doen kunnen we afleiding zoeken, bijvoorbeeld beduimelde blaadjes doorbladeren of andere patiënten beloeren om te proberen het doel van hun bezoek te raden, zodat we even niet aan de reden van ons eigen bezoek hoeven denken. We zien het ziekenhuis als een werkplaats waar menselijke onderdelen vervangen worden, waar er, met al die nadruk op de machine, een duidelijke scheidslijn tussen lichaam en ziel lijkt te bestaan – en die gedachte alleen al is verontrustend.

     

Als we echter wat dieper graven, komt aan het licht dat al sinds het ziekenhuis in zijn kinderschoenen stond, al sinds de tijd van de Tempel van Aesculapius, de Romeinse god van de geneeskunst en het begin van het gebruik van een architectonische structuur als behuizing voor verschillende medische faciliteiten, dat het ziekenhuis nu net de plek is waar van ons verwacht wordt dat we onze angsten en zorgen onder ogen komen.

   

Waarom proberen we dat dan juist te vermijden?

  

All is Well is gesitueerd in een ziekenhuis met als doel daar een bijzondere plek voor bespiegeling en bezinning te creëren. Het kunstwerk is een poging, eerst en vooral onze neiging om de realiteit te ontvluchten, te erkennen en ermee af te rekenen.

    

Het werk bestaat uit een spiegelende vijver (met een diameter van 4 meter) met zwevend daarboven zes roestvrijstalen figuren (elk ongeveer 2,5 x 1 meter). Ieder figuur verwijst naar een ander botanisch element, en alle figuren hangen boven de vijver zonder het water te raken.

   

Overal in het ziekenhuis worden dezelfde zes figuren afgebeeld op zes verschillende kaarten, aangeboden op perspex standaards die op tafels in de diverse wachtruimten staan, en zijn ze te vinden op posters aan de muren in gangen en afdelingsruimtes.

    

Elke kaart vertelt iets over een figuur, plaatst deze in een historisch perspectief en een specifiek hospitaal: het Grote Plein in Babylon, de Tempel van Aesculapius in Epidaurus in het oude Griekenland, Sint Sampson uit het 6de-eeuwse Constantinopel, het Bimaristan in Damascus, 12de eeuw, het Hôtel-Dieu de Paris in de Franse hoofdstad, 18de eeuw. het figuur op de laatste kaart hoort bij het Eindhovense Máxima Medisch Centrum in de 21ste eeuw. Op de achterkant van elke kaart staat een citaat van een filosoof, historicus, priester, geneeskundige of kunstenaar uit de periode in kwestie. Ieder citaat beschrijft een persoonlijke ervaring of geeft inzicht in bepaalde feiten die betrekking hebben op het ziekenhuis als instituut in die tijd en de bijbehorende notie van ‘medische behandeling’. Aanvullende informatieve tekstjes werpen licht op de ontwikkeling van het hospitaal als architectonische structuur en beschrijven hoe dat zich steeds opnieuw aanpaste aan veranderende historische omstandigheden.

    

De kaarten helpen het publiek de overeenkomsten te doen zien tussen onze opvattingen, toen en nu, over de intimiteit van het ziek zijn en openbare behandelingsfaciliteiten, en daarmee ook te beseffen dat ondanks geavanceerde technologie en onderzoek ondersteund door medicijnen en verfijnde behandelingsmethodes, de mens – ziek of gezond – nog steeds geen afdoend antwoord gevonden heeft. Blijkbaar ligt het antwoord niet in de één of andere behandeling. Want uiteindelijk blijft de dood een onomkeerbare zekerheid die ons allen wacht met oneindig geduld. Wellicht kan het absolute van de dood dienen als onverwachte bron van troost – het helpt ons op een bepaald moment over te geven. Het idee achter All Is Well is bij de kijker de gedachte te wekken dat ondanks het onvermijdelijke mankement, omkeerbaar of niet, dat op welke leeftijd of in welke levensfase dan ook, afbreuk zal doen aan lichaam en ziel, alles is zoals het zijn moet.

    

    

   

   

    

E-mail de webmaster

Meer MMC websites: