English

Maxima Medisch Centrum Over MMC agenda Longpunt: Seksualiteit bij een chronische longaandoening

Longpunt: Seksualiteit bij een chronische longaandoening

Datum en tijd: 15 mei 2017 - 14:00


Locatie:
auditorium, route 085, MMC locatie Eindhoven

Voor wie? mensen met een chronische longaandoening
Omschrijving

Heeft een chronische longaandoening gevolgen voor uw seksualiteit? Zo ja, hoe kunt u met uw partner daar dan het beste mee omgaan? Welke mogelijkheden zijn er?

     

De lezing vindt plaats in het auditorium van Máxima Medisch Centrum, Ds. Th. Fliednerstraat 1 in Eindhoven. De toegang is gratis, voor koffie en thee wordt gezorgd. Informatie over deze bijeenkomst kunt u krijgen bij mw. R. Dost, telefoonnummer (040) 843 53 07. Aanmelden kan via eindhoven@longpunt.longfonds.nl of via genoemd telefoonnummer.

     

Datum

maandag 15 mei

Tijd

14.00-16.00 uur

Locatie

auditorium, route 085, locatie Eindhoven

   

Longpunt Eindhoven
Het Longfonds organiseert samen met Máxima Medisch Centrum, het Catharina Ziekenhuis en PoZoB (praktijkondersteuners huisartsen in Zuidoost-Brabant) een initiatief van patiënten voor patiënten: Longpunt Eindhoven. Het Longpunt is een combinatie van een informatiebijeenkomst en lotgenotencontact voor patiënten met een (chronische) longaandoening.