English

Maxima Medisch Centrum Medewerkers Beerenhout, dr. C.H

Beerenhout, dr. C.H

Specialisme: interne geneeskunde

Aandachtsgebied(en): nefrologie (nieraandoeningen)

Telefoonnummer: (040) 888 63 00

Dr. Charles Beerenhout studeerde geneeskunde in Groningen. Hij volgde zijn opleiding tot internist in het Catharina Ziekenhuis Eindhoven en specialiseerde zich tot internist- nefroloog in het Academisch Ziekenhuis Maastricht. In 2005 promoveerde hij in hetzelfde ziekenhuis op gebied van hemodialyse. Dr. Beerenhout is sinds 2003 werkzaam als internist – nefroloog in Máxima Medisch Centrum. Vanaf 2012 is hij tevens geregistreerd als internist – acute geneeskunde.

 

Dr. Beerenhout heeft nefrologie en acute geneeskunde als bijzondere aandachtsgebieden. Als nefroloog houdt hij zich bezig met dialyse en begeleiden na niertransplantaties.

Binnen de acute geneeskunde doet hij de begeleiding van acute patiënten op de spoed eisende hulp. Ook is hij medisch behandelaar op de acute opname afdeling en aanspreekpunt voor huisartsen met vragen op het gebied van interne geneeskunde.

 

Beerenhout heeft diverse medisch wetenschappeljike onderzoeken op zijn naam uit de periode tijdens en kort na promotie. Samen met de afdeling vaatchirurgie heeft hij onderzoek gedaan op het gebied van dialyse shunts.

 

Beerenhout is regelmatig spreker op regionale bijeenkomsten over vooral dialyse gerelateerde onderwerpen. Bovendien is hij algemeen begeleider van assistenten en co-assistenten tijdens hun stage op de spoedeisende hulp en acute opname afdeling.

 

Beerenhout is lid van de Nederlandse Internisten Verenging en Lid Nederlandse vereniging voor nefrologie.

Website: http://interne.mmc.nl/patienten/dialyse

E-mail de webmaster

Meer MMC websites: